Đội ngũ nhân sự

Đội ngũ nhân sự của công ty Tín Phát (Deluxwindow):

Tổ chức bộ máy nhận sự, gọn gàng, hiệu quả. Phương châm lấy nhân tố con người làm gốc, luôn "thu hút" người giỏi, có nhiệt huyết và có tâm với công việc.

Sẵn sàng đào tạo nguồn nhân sự mới và hợp tác lâu dài với công ty. Từng bộ phận trong công ty phải hết mình vì công việc, với khách hàng. Lấy khách hàng làm trọng tâm cho sự phát triển thương hiệu, công ty.

Biểu tượng cho sự hợp tác và phát triển của Deluxwindow