Thiết kế

Sau khi báo giá, đội ngũ kỹ thuật chúng tôi sẽ thiết kế bản vẽ để Quí khách/Đại lý kiểm tra ký duyệt sau đó mới đưa vào sản xuất.

Dưới đây một số kiểu cửa do Deluxwindow thiết kế:

Bản thiết kế kỹ thuật cửa sổ trượt 2 cánh nhôm Xingfa hệ 87

Bản thiết kế kỹ thuật cửa đi 1 cánh nhôm Xingfa hệ 55.

Bản thiết kế kỹ thuật cửa đi 2 cánh nhôm Xingfa hệ 55.